+370 660 00200
I - V 08:00 - 20:00

Garantinės taisyklės

Supaprastinta ir efektyvesnė garantinė prekių sistema!

Nuo šiol nebereikės garantinių talonų – pakaks turėti prekės įsigyjimo dokumentą (pirkimo kvitą)*
UAB "Topo grupė" (toliau - EURONICS) paprastina ir pagreitina klientų aptarnavimą bei atsisako garantinių talonų. Nuo šiol priduodant prekę į garantinį aptarnavimą pakaks pateikti kvitą. Šis sprendimas ne tik užtikrins sklandesnį ir greitesnį klientų aptarnavimą, bet ir padarys jį dar kokybiškesniu. Be to, taip bus prisidedama ir prie gamtos išteklių saugojimo. Tikimės, kad vartotojai greitai įvertins šio sprendimo teikiamus privalumus.
*Šis UAB „Topo grupė“ sprendimas nepažeidžia jokio Lietuvos Respublikos Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)).


Brangūs vartotojai!

EURONICS dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą produkto kokybę ir funkcionavimą laikantis naudojimosi taisyklių. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus.
Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias garantines sąlygas, naudojimosi instrukcijas. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą. Jeigu Jūsų įsigytam prietaisui būtinas specialus programinis įdiegimas arba pajungimas, Jūs galite kreiptis į servisą (1, 2 lentelės) arba į kitą gamintojo įgaliotą įmonę, t.y. turinčią licenciją, sertifikatą.
Jei prietaiso veikimo parametrai neatitinka techninių parametrų, nurodytų naudojimosi instrukcijoje, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į pardavėją.GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija skirta UAB "Topo grupė" (toliau - EURONICS) parduotuvėse pirktiems prietaisams. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso  pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. Garantinis prietaiso laikotarpis nurodomas pirkimo dokumente.
EURONICS pasilieka teisę atsisakyti  taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai  detalei  taikomas tęstinis garantijos terminas.
Gamintojo įgalioti servisai nurodyti 1 lentelėje.


Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
1.    Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
2.    Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3.    Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, : smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
4.    Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
5.    Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi  šiais atvejais:
6.    Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
7.    Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.
8.    Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.
9.    Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.
10.  Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.
12.  Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.
13.  Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.
14.  Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių;


Garantinio aptarnavimo taisyklės:
15.   Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos  kvitą sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;
16.   Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;
17.   Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;
18.   Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
19.   Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo siūlome kreiptis į artimiausią Pardavėjo filialą ar pardavėjo nurodytą įgaliotą serviso įmonę;
20.   Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
21.   Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto serviso (nurodytų garantinėje knygelėje) per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;
22.   Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, -  negalima pašalinti;
23.   Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;
24.   Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;
25.   Pateikdami  remontui mobilųjį telefoną, rekomenduojame atmintyje esančią informaciją išsaugoti SIM kortelėje ar kitame įrenginyje;
26.   Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas bet kuriame gamintojo įgaliotame servise, vartotojui pageidavus;
27.   Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo EURONICS turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.
 

Prietaiso eksploatavimo sąlygos:
28.   Santykinė oro drėgmė iki 95%, atmosferos slėgis muo 85kPa iki 108kPa;
29.   Vibracijos poveikiai: dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10 m/s (1g);
30.   Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;
31.   Transportavimo metu esant minusinei  temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;
32.   Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val;
33.   Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius.
        - temperatūra nuo (10,2) ºC iki (35,2) ºC;
        - santykinė oro drėgmė – iki (93,3) % esant  (25,2) ºC temperatūrai.
        - vibracijos poveikiai : dažnis (10-55) Hz, pagreitis iki 10m/s (1g).
        - atmosferos slėgis nuo (84.3) kPa iki (107.3) kPa.


Dėmesio draudžiama:
34.   Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.
35.   Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.
36.   Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.
37.   Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.
 
Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu.
Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.
 

Lentelė Nr. 1 - Garantinio remonto serviso įmonės

Serviso įmonė

Prekė/Gamintojas

UAB „AG SERVICE“
Taikos g. 259, Vilnius, tel.  8 700 55655
R.Kalantos g. 32, Kaunas, tel.  8 700 55655

 

LG, SAMSUNG, MIELE, BOSCH, SIEMENS, GAGGENAU, AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, ZELMER, STOLLAR, INDESIT, ARISTON, JETAIR, KRUPS, MOULINEX, ROWENTA, HOOVER, CANDY, ESTAR, TCL, THOMSON, LA SOMMELIER, ADLER, CAMRY, SILVERLINE, WEISMAN, AKAI, AKSU, COWAY, LADYCOOK, LAICA, RAVANSON, REMINGTON,  SHARP,  MESKO, HP, BEKO, BLOMBERG, GORENJE, HEWLETT  PACKARD (HP)

UAB „D LINK Baltija“
Žirmūnų g. 139, Vilnius, tel. (8 5) 2363629

D-LINK-I

UAB „Service Net“
Gaižiūnų g. 3, Kaunas, tel. (8 37) 400160         
Verkiu g. 29, 4 korp., Vilnius, tel. (8 5) 2331686

ACER, BENQ, CTX, EPSON, FUJITSU, HEWLETT  PACKARD (HP),  IBM, LEXMARK,NEC MONITORS, SAMPO, TOSHIBA, VIEWSONIC, CIBOX, LENOVO

UAB „IBM Lietuva“
Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2786611

LENOVO

UAB „ASBIS Vilnius“
Ateities g. 25B, Vilnius, tel. (8 5) 2461327

HDD PRESTIGIO, USB PRESTIGIO

UAB „Biznio mašinų kompanija“  (BMK)
Sėlių g.18A, Vilnius, tel. (8 5) 2125559    
Jasinskio g.16G, Vilnius, tel. (8 5) 2126188
Trakų g. 1-2, Kaunas, tel. (8 37) 204312
Galinio Pylimo g. 20A, Klaipėda, tel. (8 37) 412263

XEROX

UAB Apastras“
Kareivių g. 6, Vilnius, tel. (8 5) 2403681

XEROX

UAB „DS Distribution“,
Verkių g. 29, Korp.14, Vilnius, tel. (8 5) 2762151

DELL

UAB Servisa ICT“
Savanorių pr. / J.Žemgulio g.192/8, Kaunas, tel. (8 37) 329000
Geležinio Vilko g. 6 A, Vilnius, tel. (8 5) 2101160

SANDISK, ACME, ASUS, BROTHER, MAG, PROVIEW, MPIO, DI-BOSS, ASSMANN, CHICONY,  A-DATA, APPLE-I


UAB „Baltic continent“
P.Lukšio g. 23, Vilnius, tel. (8 5) 274 17 88

HOOVER, CANDY, DELONGHI , DAEWOO, SONY, PHILIPS, PANASONIC

 


Lentelė Nr. 2

  
 Miestas   

 Adresas   

Telefonas     

 Mob.telefonas

 Kaunas   

 Savanorių pr. 206A

 (8-37) 331344   

 615 – 48966

 Vilnius   

 Ukmergės g. 240

 (8-5) 2461336

 618 – 05416

 Vilnius   

 Žirmūnų g, 64

 (8-5) 2107353

 620 – 21242

 Panevėžys   

 Klaipėdos g. 143 A

 (8-45) 440170

 622 – 20334

 Šiauliai   

 Aido g. 8

 (8-41) 390556

 650 – 23442

 Telšiai   

 Kęstučio g. 20-1  

 (8-444) 54022

 686 – 79307  

 Alytus   

 Ūdrijos g. 2

 (8-315) 21528

 612 – 67573

 Biržai   

 Kęstučio g. 2   

 (8-450) 31447

 618 – 78894

 Druskininkai   

 Turistų g. 1

 (8-313) 56626 

 612 – 67569 

 Jonava   

 Basanavičiaus g. 6

 (8-349) 50894

 686 – 51568

 Kėdainiai

 J.Basanavičiaus g. 93          

 (8-347) 52306

 614 – 78973

 Mažeikiai

 Laisvės g. 7

 (8-443) 26632

 618 – 78761

 Radviliškis   

 Gedimino g. 31B

 (8-422) 61642

 615 – 22495

 Raseiniai 

 Vilniaus g. 126

 (8-428) 51435

 698 – 44662

 Rokiškis   

 Respublikos g. 106

 (8-458) 31551

 618 – 78759

 Tauragė

 S.Dariaus ir S.Girėno g. 9

 (8-446) 61860

 615 – 22492 

 Ukmergė   

 Žiedo g. 1

 (8-340) 63562

 615 – 67221

 Utena   

 J.Basanavičiaus g. 51 

 (8-389) 50078

 687 – 49570

 Visaginas   

 Veteranų g. 2

 (8-386) 74324

 687 – 35276

 Jurbarkas   

 Algirdo g. 1A

 (8-447) 53606 

 618 –  19350

 Marijampolė

 S.Dariaus ir S.Girėno g. 3A

 

 

 Klaipėda

 Taikos pr. 64

 

 

 Plungė

 Žaliakalnio g. 20A

 

 

 Rokiškis

 Respublikos g. 111

 

 

 Prienai

 Vytauto g. 17B

 

 

 Šilutė

 Cintjoniškių g. 13